close

Výstavný projekt Zoom on Type prezentuje polohu písmarskej práce grafického dizajnéra a písmotvorcu Samuela Čarnokého. Prostredníctvom site-specific inštalácie rozmerovo exponovaných písmen v priestore galérie, upriamuje pozornosť na samotné písmo, jeho formu, ale aj obsah. Odhaľuje detaily – často drobné nuansy, ktorými sa tvorca pozorne zaoberá po funkčnej aj estetickej stránke. Divákovi približuje takmer neviditeľnú prácu na pozadí dizajnu písma, ktorú ako príjemca pri čítaní textových informácií vníma zvyčajne veľmi podprahovo. Zámerom výstavy je edukovať návštevníka o nielen informačnej hodnote písma, ale aj estetických, vizuálnych a funkčných kvalitách. Nezvyčajná veľkosť znakov diváka k písmu priblížuje natoľko, že sa ocitne priamo v inštalácii a stane sa jej súčasťou. Písmená sú prístupné z viacerých strán, je možné sa okolo nich prechádzať. Divákom je tak sprostredkovaná nová skúsenosť a iný uhol pohľadu, ako je možné nazerať na písmo.

Samuel Čarnoký / Zoom on Type • 
26. 11.—31. 12. 2021 •
Galéria umenia Ernesta Zmetáka
v Nových Zámkoch (Slovakia) •
curator: Eva Čarnoká • 
objects, video • typeface: Filler • 
© Samuel Čarnoký (2021)

Photo credits: Kati Decsi

Instagram • FacebookBehanceDribbble

ZoT_01.jpg
ZoT_02.jpg
ZoT_03.jpg
ZoT_04.jpg
ZoT_05.jpg
ZoT_06.jpg
ZoT_07.jpg
ZoT_08.jpg
ZoT_09.jpg
ZoT_10.jpg
ZoT_11.jpg
ZoT_12.jpg
ZoT_13.jpg
ZoT_14.jpg